2012 m. rugsėjo 3 d., pirmadienis

Pasakojimas apie grožį


Vienas iš senovinių Rytų pasakojimų kalba apie moterį, kurią visi laikė negražia ir nepatrauklia. Nors ji svajojo ištekėti ir sukurti šeimą, galiausiai susitaikė su mintimi, kad neras vyro, kuris panorės ją vesti. Savo kaimelyje ji buvo atstumtoji ir nesiliaujančių patyčių objektas. Moteris dėl to labai krimtosi, laikėsi nuošaliau ir visiškai užsisklendė.

Laikui bėgant visi ją ėmė pamiršti. Galiausiai moteris nusprendė, - kadangi niekas nenori jos vesti ir ji neturi galimybės gyventi šeimoje, - skirti save Dievui ir padėti kitiems. Taigi ji pradėjo eiti tyro atsidavimo keliu, galvodama tik apie Dievą, tarnavo Jam, padėdavo kitiems.

Šitaip ji pragyveno daugelį metų. Įveisė didelį vaismedžių ir riešutų sodą. Kasdien darbavosi gryname ore ir saulėkaitoje, vaisių ir riešutų perteklių išdalydavo vargšams ir nepasiturintiems, po atviru dangumi ruošdavo valgį ir juo vaišindavo išalkusius žmones.

Vieną dieną, išeidama iš sodo, ji vos neatsitrenkė į labai patrauklų, pasiturintį vyriškį, žingsniavusį pro šalį. Tarusi: "Oi, pone, labai atsiprašau", ji kaip mat atsitraukė.

Vyriškio išvaizda rodė, kad jis yra didelio pasisekimo šiame pasaulyje sulaukęs žmogus, tačiau jį domino svarbesnės vertybės. Pamačius spindintį moters veidą, jo širdis ėmė plakti tankiau ir jam užgniaužė kvapą. Jis tučtuojau atsakė: "Miela ponia, prašau man atleisti, jūs tokia graži!"

Tai išgirdusi moteris labai nustebo ir nuolankiai atsakė: "Ne, mielas pone, jūs klystate. Aš tik menkutė neišvaizdi moteriškė. Kokia iš manęs gražuolė!"

Vyriškis tik nusijuokė ir paprieštaravo. "Taip, taip, jūs labai graži! Tokio akinančio grožio dar nesu regėjęs! Labai norėčiau jus vesti!"

Jau daugelį metų jis ieškojo moters, pasižyminčios kilniomis savybėmis. Nors nemažai moterų svajojo už jo ištekėti, ir jis būtų lengvai galėjęs pasirinkti bet kurią iš jų, vyriškiui knietėjo rasti tokią, kuri patrauktų ypatingomis, aukštesnėmis vertybėmis. Dabar jam buvo akivaizdu, kad tokią moterį pagaliau rado.

Kas šią anksčiau buvusią negražią moterį pavertė akinančia gražuole? Jos vidinis atsidavimas ir gerumas; darbas lauke ir tarnystė kitiems; jos nuolankumas ir meilumas - visa tai atsispindėjo jos sveikame, tauriame, mielame veide.

Taip, ji ištekėjo už šio vyriškio, ir kartu jiems buvo labai gera.
Iš Dr. Partap Chauhan knygos "Ajurveda grožiui"

Kokios bus pasekmės, įžeidus artimuosius?Kokios bus pasekmės, įžeidus artimuosius?


Tėvų įžeidimas tam tikra prasme prilygsta šventųjų įžeidimui. Jei žmogus įžeidinėja tėvą, jis sunkiai pasieks aukštą statusą visuomenėje. Nesvarbu ar jo tėvas puolęs žmogus ar ne; bet kuriuo atveju, jei kas nors laiko savo tėvą blogu žmogumi, jis patirs sunkumus siekdamas karjeros, be to, jis gali imti sirgti sunkiai pagydomomis ligomis, sunkiai virškins, o imunitetas nusilps. Horoskope ir žmogaus likime Saulė atstovauja tėvą ir, jei žmogus blogai galvoja apie savo tėvą, jis praranda ryšį su Saule. Saulės švytėjime yra ypatinga, nepaprastai subtili energija, kurios nesugeba užfiksuoti šiuolaikiniai prietaisai. Vedose ji aprašoma, kaip aukščiausias tedžas (TEDŽAS - pagrindinė ir labai subtili ugnis, per fermentų sistemą tvarkanti medžiagų apykaitą.) Jei žmogus elgiasi teisingai, ši energija jam atneš pagarbą visuomenėje, duos gerą sveikatą, gerą virškinimą ir stiprų imunitetą. Jei jis elgsis blogai, šita energija viską, kas anksčiau buvo išvardinta, sugriaus. Taip žmogus kenties tiek, kiek kritikuoja savo tėvą.

Kodėl gi nereiktų kritikuoti tėvo net tuo atveju, jei jis visiškai puolusi asmenybė? Siela pati sau nesirenka tėvo. Siela pritraukiama į tam tikrą šeimą tik dėl to, nes su šiais žmonėmis susijusi sudėtingais likimo ryšiais ir turi panašų laimės skonį. Siela nesirenka, čia laimės skonio panašumas veikia kaip magnetas ir šis procesas nepasiduoda jokiai kontrolei.

Atsakymo esmė glūdi tame, kad kai tėvas atiduoda savo sėklą, visą savo gyvybinę energiją tam, kad būtų pradėtas ir gimtų vaikas, jis atiduoda tiek savo dorybingumo, sukaupto praeityje, kiek vaikas niekados negalės jam grąžinti per visą savo gyvenimą, net jei jis taps labai geru žmogumi. Jei žmogus galėtų grąžinti tiek dorybingumo, kiek gavo, tai reikštų, kad jis gali pagimdyti save pats. O kas gali save pagimdyti?

Yra šventieji, kurie gali numatyti savo būsimą gimimą, įsikūnyti pagal savo norą, tai yra, nukreipti savo dorybingumą į savo gimimą ir tuo pačiu kaip ir pagimdyti save. Toks sąmonės lygis yra netgi Žemėje. Vedose sakoma, kad tai įmanoma, bet dauguma žmonių, be abejo, nesugeba to. Todėl žmogus neturėtų kritikuoti tėvo, bent jau dėl tos priežasties, kad jis negali jam grąžinti savo skolos. Mes patys savęs negimdėm, todėl tas, kuris kritikuoja, didina savo skolą, o skolą pagal karmos įstatymus, teks atiduoti, anksčiau ar vėliau.

Kritikuodamas savo mamą, žmogus praranda ramybę, gyvybines jėgas, ramų miegą. Kritikuodamas mamą jaunas žmogus praranda galimybę gauti gerą žmoną, taip pat kritikuodama tėvą, moteris praranda galimybę gauti gerą vyrą. Žmogaus likimo horoskope Mėnulis atstovauja mamą ir, jei žmogus blogai elgiasi su mama, jis praranda ryšį su šia planeta. Subtili jėga, kurią spinduliuoja Mėnulis, vadinasi odžasas. Šita jėga gali žmogui sutekti arba nuolatinę ramybę arba atvirkščiai, nuolatinį nerimą.

Norėčiau papasakoti istoriją, kuri nutiko visai neseniai. Patyręs astrologas atvažiavo į Ameriką, į astrologijos seminarą. Prieš paskaitą jam jaunas žmogus pasakė: „Ar žinote, kokia pas mus nuostbi, demokratiška šalis? Pavyzdžui, vakar laikraštyje buvo straipsnis apie tai, kaip vienas vaikas padavė tėvus į teismą, nes jie padarė jam kažką blogo ir juos abu pasodino į kalėjimą. Šis berniukas labai laimingas, kad pasielgė teisingai“.

Astrologas buvo labai protingu žmogumi. Jis kreipėsi į auditoriją: „Pakelkite, prašau, ranką tie, kurie mano, jog šis berniukas pasielgė teisingai“. Dauguma klausytojų auditorijoje pakėlė ranką. Tai pamatęs atsrologas pasakė: „Jūs nepajėgūs suprasti astrologiją“, – susirinko savo daiktus ir išvažiavo iš tos šalies. Kodėl jis taip pasielgė? Todėl, kad gebėjimas suprasti atsrologiją priklauso nuo sugebėjimo gerbti savo tėvus. Kai žmogus iškarto nusikteikęs tėvų atžvilgiu įžeidžiančiai, negali būti nė kalbos apie tai, kad sugebės suprasti subtilius aspektus kitų žmonių likimuose.

Žmogus, kuris kritikuoja savo tėvus, atsiduria praktiškai beviltiškoje situacijoje gyvenime. Jam būtina tučtuojau nustoti taip elgtis, kitaip pas jį atsiras didelės problemos. Reikia tai žinoti. Todėl, kad nekreipdami į tai dėmesio žmonės daro daug kvailysčių.

Žmogus taip pat neturėtų kritikuoti savo mokytojo, kad ir ko jis mokytų. Jis neturėtų kritikuoti savo senelių ir močiučių, taip pat ir žmonių, kurie gerokai vyresni už jį. Jei jie patys paprašė to arba jie yra jo pavaldiniai, pacientai ar teisiamieji – tik tokiu atveju žmogaus prievolė nurodyti kitiems jų trūkumus.

Jei žmogus visgi kritikuoja savo tėvus arba vyresniuosius, jam būtina prašyti jų atleidimo. Netgi jei jie iš tikrųjų elgiasi nedorai, net ir tada jis turi prašyti atleidimo – galima ne garsiai, o mintyse. Švento žmogaus reikia prašyti atleidimo garsiai. Jei žmogus nežino, kieno prašyti atleidimo, jis turi melstis ir prašyti atleidimo visų iš eilės. Jei žmogus įžeidinėja sau lygius, pavyzdžiui draugus ir pažįstamus, kurie blogai išauklėti, tuomet reikia atsiprašinėti mintyse, o susitikus elgtis maloniai, tarsi nieko nebuvo nutikę. Jei jo draugai dori žmonės, tuomet atleidimo būtinai reikia prašyti garsiai. Bendrai paėmus, sau lygių žmonių įžeidimas laikomas mažiau nuodėmingu poelgiu. Už tai žmogus kenčia, bet ne taip stipriai, kaip anksčiau aprašytais atvejais. Prašyti atleidimo – labai didelė askezė, bet ji žmogų paverčia iš tikrųjų patraukliu. Didis išminčius Čanakja Pandit sakė: „Grožis – jos giesmėje, moters grožis – jos tyroje ištikimybėje vyrui, asketo grožis – jo gebėjime atleisti“.

O. G. Torsunov

2012 m. rugsėjo 1 d., šeštadienis

Kodėl vyras pradeda gerti?


* neprisimenu, kur radau šį tekstą rusų kalba, bet labiausiai tikėtina, kad čia - O. G. Torsunovo žodžiai...

Kodėl vyras pradeda gerti?

Dėl meilės, gilios, jautrios meilės trūkumo. Reikalas tame, kad meilės šaltinis – moteris, moters kūnas. Todėl visa meilė sukasi aplinkui ją. Vyrai siekia jos, jos kūno. Šia prasme moteris pati sau pakankama. Ji gali mylėti vaikus, tėvus, drauges, bendradarbius – visus aplinkui – ir jaustis puikiai. O vyras gali mylėti tik moterį. Todėl jei jau taip susiklosto, kad pas juos su žmona neliko meilės vienas kitam, jei jis negauna pakankamai meilės, šilumos ir/arba žmonai nereikia jo meilės, jis psichologiškai ima „džiūti“ ir jam reikia kaip nors išsikrauti. Šitas išsikrovimas reiškia ir narkotikus, ir azartinius žaidimus, ir alkoholį. Tai rezultatas to, kad moteris nesugebėjo (arba nenorėjo) namie sukurti meile pripildytos atmosferos. O tokia atmosfera kuriama visus namų ruošos darbus atliekant su meile namiškiams, vyrui. Kai vyras valgo maistą, paruoštą žmonos su meile, jis gauna tą meilę ir jam jau nebesinori gerti. Aš žinau daugybę tokių atvejų. Gal kažkam tai pasirodys nepakankamai įtikinama, bet taip yra.

Kur gauti tiek jėgų, kad viskam užtektų? Dauguma moterų juk pavargsta darbe...

Šiuolaikinės visuomenės pasekmė – pavargusi moteris. Bet nepamirškite, kad vyrui reikalinga laiminga žmona, o ne pavargusi. Jei žmona uždirbs daug pinigų, vyras už tai jos labiau neims mylėti. Vyras nori grįžti namo, kur jo laukia, kur jam patieks su meile paruoštą vakarienę, kur viskas sutvarkyta ir išskalbta su meile, jo mylimos žmonos, o ne virėjos ar namų tvarkytojos. Neužilgo gali nutikti taip, kad jis ir nueis pas tą, kuri juo rūpinasi (visos istorijos, tikros ir išgalvotos, apie vyrų romanus su tarnaitėmis – ne be pagrindo). Iš tikrųjų, vyro sėkmė visuomenėje priklauso nuo to, kaip jį vertina žmona. Moteris gali vyrą iškelti į svaiginančias aukštumas, bet gali ir numesti jį į prarajos dugną. Jei žmona visą savo psichinę jėgą, energiją, visą savo tikėjimą nukreiptų į vyrą, tai jam imtų nepaprastai sektis. Ir atvirkščiai. Deja, ne visos moterys tai žino. O moters galia nepaprastai didelė. Bet tai atskira ilga tema.

Vyras turi tapti vyru
Vyras turi tapti vyruBūti vyru, reiškia kovoti su savo egoizmu. Eiti į darbą, dirbti. Tapti sąžiningu žmogumi: jei nori valgyti, turi dirbti. Kur Dievas pasiuntė, ten ir dirbi.

Pagal save pastebėjau, kad galiu tris kartus daryti jogą, askezėmis, išmokau badauti... Bet kai nuėjau dirbti kiemsargiu (visada stengiausi išmokti daryti tai, kas man sunkiai sekasi), pamačiau, kad tai man labai sunku. Ne todėl, kad negaliu sniego suskaldyti, psichiškai sunku: kiekvieną dieną vienas ir tas pats, nuolat pilna šiukšlių, reikia anksti keltis, kad žmonės netrugdytų dirbti... Milžiniška askezė!

Ir aš pamačiau skirtumą – labai lengva užsiimti joga. Labai lengva pasnikauti. Bet labai sunku dirbti.

Aš tada supratau, kad darbas valo širdį kur kas geriau, nei joga ar pasnikavimas. Tai žymiai dorybingesnė veikla, nes žymiai asketiškesnė pagal savo prigimtį.

 Žmonės dažna nori būti baltarankiais, daryti kažką tik dėl savęs. Juk joga užsiima dėl savęs, pasnikauja irgi dėl savęs, o dirba – dėl kitų. „Aš noriu dvasine praktika užsiimti, kam man pinigai...“ Jei nereikia pinigų – eik į vienuolyną. Jokių pinigų nebus. Bet darbo ten vis tiek bus, nes tau pasakys: gerai, tu meldiesi – visi meldžiasi. Bet jei nori valgyti, eik nuskusti bulvių. Todėl niekaip neišvengsi darbo, niekur.

Darbas geriausiai išvalo vyro širdį. Moters širdį valo darbas namuose. Moterys bėga iš namų, jos nori dirbti bet kokį darbą, kad tik namuose nesėdėti. Todėl, kad moteris dirba namuose, o darbe – ilsisi, pramogauja. Todėl moteris turi mokytis dirbti namuose, o vyras turi mokytis dirbti darbe. Ir vaizduotis dvasingu nereikia.O.G. Torsunov

2012 m. rugpjūčio 3 d., penktadienis

Simono Dailės Studijos ir "Reiki terapijos" bendras kūrybinio – praktinio susitelkimo projektas


MEDITACIJOS IR DAILĖS SINTEZĖ - tai Simono Dailės Studijos ir "Reiki terapijos" bendras kūrybinio – praktinio susitelkimo projektas, skirtas suaugusiems.Ar tikite, jog mes esame Pasaulio kūrėjai? Netikite? O visgi mes tokie esame. Kiekvieną dieną, dar daugiau - kiekvieną akimirką, mes kuriame Pasaulį net jei to sąmoningai ir nesuvokiame. Tai, ką matome aplink save, yra mūsų kūryba, mūsų vidaus atspindys. Kviečiame į ciklą praktinių - kūrybinių užsiėmimų, kurių metu Jūs išmoksite atpalaiduoti kūną bei protą, pažinsite save, išreikšite save per kūrybą, gausite praktinių patarimų, kaip gi „kurti Pasaulį“, kaip svajoti taip, kad svajonės, išties, pildytųsi.

Kiekvieno atskiro užsiėmimo metu koncentruosimės vis į kitą temą. Užsiėmimas bus dviejų dalių: trumpa paskaita bei kūrybinė interpretacija. Tai - savotiška meditacija: „Meditacija – tai proto nuraminimas, tik nurimus protui, mes galime priimti teisingus sprendimus, ir matyti mus supantį Pasaulį aiškiomis spalvomis“;  „Meditavimas veda į aukštesnį sąmoningumą, išmokina  suvaldyti,  nuramina protą, mintis ir jausmus, padeda atsipalaiduoti, susiharmonizuoti, pasisemti šviesos, energijos bei džiaugsmo.“ Pagal “Osho” „Meditavimas yra paprasčiausias savojo proto stebėjimas…“. 

Medituodami žmonės dažniausiai sutelkia savo dėmesį į vieną dalyką: mintį, idėją, daiktą, tuštumą, kvėpavimą, arba tiesiog siekia atrasti pusiausvyrą savo prote ir dvasioje. Šių užsiėmimų metu sutelksime savo dėmesį į tuo metu tyrinėjamą temą bei kūrybinę sviraišką, nuraminsime protą ir jausmus praktinės – kūrybinės veiklos metu sukurdami neįtikėtinų meno kūrinių.

Užsiėmimų metu bus naudojamos šios dailės technikos:
tapyba    akvarelė – pastelė – tušas - molis – pynimas iš laikraščių – koliažas – mozaika – asambliažas    papjė mašė

Studijų struktūra:
-    Darbas vyksta nedidelėje 8 žmonių grupėje;
-    Užsiėmimai vyksta vieną kartą per savaitę;
-    Užsiėmimo trukmė – 4 val.;
-    Mėnesio kaina: 240 Lt (60 Lt vienas užsiėmimas) Į kainą įskaičiuotos visos reikiamos dailės priemonės.
- Vieno užsiėmimo kaina: 70 Lt. (Mokant už kiekvieną užsiėmimą atskirai). Į kainą įskaičiuotos visos reikiamos dailės priemonės.

Grupė: šeštadienis (10.00 iki 14.00 val.)

Užsiėmimų pradžia – rugsėjo 8 d. (Jau galima registruotis el.p. simono.dailes.studija@gmail.com arba reiki.terapija@gmail.com, tel. pasiteirauti 868444109 (Simono dailės studija) arba 860420485 (Reiki terapija))

Prelimarios užsiėmimų temos:
1.      „7 mirtinos nuodėmės“ – kas tos 7 nuodėmės, kurios mums trugdo būti laimingais? Kodėl jos vadinamos „mirtinomis“? Kaip jų atsikratyti? Užsiėmimo metu ne tik atsakysime į šiuos klausimus, bet ir praktiškai-kūrybiškai dailės priemonių pagalba vizualiai išreikšime mumyse tūnančią nuodėmingąją pusę ir pakeisime ją į šviesą.
2.      „Mano globėjas“ – ar mes turime globėjų? Kas mus saugo ir stiprina? Nuo ko mus reikia saugoti? Užsiėmimo metu kalbėsime apie tai ir, naudodami mišrias technikas, kursime savo asmeninį globėją.
3.      „Aš ir mano nuotaikos“ – kas įtakoja mano nuotaikų kaitą? Kas yra ir kuo skiriasi jausmai nuo emocijų? Kaip su jausmais susijęs protas ir ar išvis jo reikia? Užsiėmimo metu gausite atsakymus į šiuos klausimus, išmoksite kaip nuraminti protą ir emocijas bei kaip transformuoti negatyvius jausmus į pozityvius. Taip pat naudodami dailės technikas galėsime pažvelgti iš šono į savo nuotaikas, pamatysime, kokios jos yra spalvos, linijų, formų ar dėmių.
4.      „Sapnų gaudyklės“ – kur nuveda mus sapnai? Ką mes patiriame, kai užmiegame? Ką reiškia sapnuoti mirusius žmones? Ar būna pranašiškų sapnų? Kodėl sapnuojame košmarus? Užsiėmimo metu ne tik atsakysime į šiuos ir kitus klausimus, bet ir sukursime „košmarus gaudančias sapnų gaudykles“.
5.      “Mandala” – kas tai yra mandala? Ar ji būdinga tik Rytų šalių kultūrai ir tikriems lietuviams netinka? Užsiėmimo metu atskleisime senovės lietuvių ir rytų kultūros ryšį, kursime savo individualią mandalą, tokiu būdu harmonizuosime ir struktūrizuosime savo vidinį pasaulį.
6.      “Amuletų, talismanų gamyba” – kam reikalingi amuletai ir talismanai, kuo jie skiriasi? Kokie jie yra ir kokius mums reiktų pasirinkti? Užsiėmimų metu susikursime amuletą arba talismaną pasirinktinai, naudojant mozaikos techniką.
7.      “Tikrasis moteriškumas. 1 dalis” – ar užtenka vien gimti moteriškos lyties, kad būtum Tikra Moteris? Kas yra tikrasis moteriškumas, kaip jį atskleisti ir puoselėti savyje? Ir ar viso to tikrai reikia šiais, taip vadinamais lygių lyčių galimybių laikais? Užsiėmimo metu ne tik gausite naudingų patarimų, bet ir galimybę sukurti moteriškų bei praktiškų gaminių.
8.      “Moters pareigos šeimoje. 2 dalis” – kuo skiriasi moters ir vyro pareigos šeimoje? Ką moteris gali padaryti, kad jos santuoka būtų laiminga? Užsiėmimo metu kalbėsime šia tema, o iš molio sukursime neįtikėtino grožio interjero detales.
9.      “Jaukūs namai” – kaip sukurti jaukius namus? Iš kur galima pasisemti išminties ir žinojimo? Kaip teoriją (kinų “Feng šui”, indų “Vastu šastra”, lietuvių senovės tradicijos) įgyvendinti praktikoje? Praktinėje užsiėmimo dalyje, dekoruosime ir puošime (glazūruosime) užsiėmimo “Moters pareigos šeimoje. 2 dalis” metu sukurtus molinius dirbinius.
10.  “Ateities projektavimas” – ar galioja patarlė “žmogus pats savo likimo kalvis”? Kiek žmogus gali įtakoti savo likimą? Kaip mes kuriame savo ateitį? Ar galima tai daryti sąmoningai? Užsiėmimo metu susikursime savo ateities koliažą, kuris veikia kaip pasąmonės kodas. 

2012 m. liepos 11 d., trečiadienis

Nauja paslauga - Reiki SPA


Žinot, kokia esu? Ogi darboholikė. Ir tai sakau visai ne kaip nuopelną, o kaip rimtą savo ydą. Dirbti ėmiau nuo ~19 metų ir iki 33 metų net neįsivaizdavau dienos be įtampos. Stresas prasidėdavo vos suskambus ryte žadintuvui. Net į mėgiamą darbą kartais nesinori keltis, o kai jau atsikeli, jauti stresą, kad nepavėluotum. Kai vėluoji, jauti dar didesnį stresą - gausi pylos, ar ne. Atkeliauji į darbą, o ten vėl stresas - kai daug darbo ir kai visai nėra darbo. Kai daug darbo - savaime suprantama iš kur tas stresas. O kai nėr darbo - ką veikti, kad nemirtum iš nuobodulio ir kaip elgtis, kad išsaugotum darbo vietą. Kokių tik ligų neįsigijau per tą nuolatinį nerimą ir įtampą! Puikiai žinau, koks tai jausmas, kai kelis kartus per naktį atsibundi sumedėjusiu kūnu, įsitempusi kaip styga. Kai mėnuo iš mėnesio nuo pat ryto jautiesi beviltiškai pervargusi ir dienai pratempti naudoji milžiniškas valios pastangas. Nuvarytus arklius nušauna, o ką daro su nuvarytais žmonėmis?... Didmiesčių gyventojai, pakelkit ranką, kas sugebėjote sulaukti trisdešimtmečio nei karto negėrę Xanax (o jei net nežinot, kas tai per vaistai, galiu jus tik pasveikinti!).

Žodžiu, mielieji, jei jūs jaučiatės kaip tie nuvaryti arkliai, aš jus labai gerai suprantu. Kai mečiau savo darbą, sritį, kurioje tobulinausi gerą dešimtmetį ir pasiekiau šiokių tokių karjeros aukštumų, visą mėnesį negalėjau patikėti "tai štai, koks tas gyvenimas be įtampos!...".

Galvodama apie jus ir prisimindama save tais beviltiško nuovargio laikais, noriu jums pasiūlyti naują paslaugą.  Kol kas esu pirmoji ir vienintelė, kuri tai sugalvojo ir daro, t.y., derina skirtingas metodikas - Reiki, gydomąsias žoleles ir akupresūrą.

Štai, kas jūsų laukia, atėjusių į Reiki SPA:
1. Nusiaunate batukus ir pamerkiate savo pavargusias pėdutes į mėtų nuovirą, papildytą citrinos sultimis ir levandų eteriniu aliejumi. Kol pėdos ilsisi ir gaivinasi, su Reiki nuimu įtampą ir energetinius blokus pečių srityje.

2. Tada gulatės ant nugaros, aš nuvalau jūsų veiduką ir uždedu ramunėlių nuoviro garų primirkusį rankšluostį. Tuo metu Reiki energija harmonizuoja ir balansuoja jūsų galvos energetiką.

3. Veide yra 7 taškai, kuriuos spaudžiant palankiai veikiami vidaus organai, lyginamos veido raukšlelės, tonizuojama oda, gerinama kraujotaka. Reiki energija sustiprina palankų akupresūros poveikį.

4. Toliau tęsiamas yprastinis viso kūno Reiki seansas.

Paprastai užtenka vos kelių Reiki seansų, kad žmogus pasijaustų energingesniu, ramesniu. Daugelis mano pacientų džiaugiasi, jog vos po vieno seanso dingsta juos nuolat lydėjęs nuovargio jausmas. Gydomosios žolelelės, taškinis masažas ir Reiki puikiai papildo vienas kitą ir derinasi tarpusavyje.

Visą liepos mėnesį Reiki SPA paslaugos kaina tik 50 Lt. Buvusiems ir esamiems pacientams - tik 40 Lt.

Registruokitės: reiki.terapija@gmail.com, tel. 8 604 20 485

Reiki Terapija adresas: B. Radvilaitės g. 7/ Šiltadaržio skg. 2, Vilnius


2012 m. liepos 5 d., ketvirtadienis

Netikras ego - akmuo po kaklu

Dar kartą norėčiau grįžti prie ego temos. Apie ego, kas jis, kuo jis trugdo, rašiau anksčiau. Dabar noriu panagrinėti dar vieną netikro ego aspektą - kaip didelis netikras ego verčia mus jaustis labai nelaimingais.

Netikras ego, paprastai sakant, yra mūsų prisirišimas prie materijos ir susitapatinimas su fiziniu kūnu. Juk mes iš tikrųjų esame amžinos ir nepažeidžiamos sielos, tačiau, patekus į šį materialų pasaulį, mums galvas apsuka majos - materialaus pasaulio iliuzijos. Triologijos "Matrica" kūrėjai tikrai turėjo realų pagrindą scenarijui... :) Visa, ką patiriam, yra tik iliuzija...

Kuo didesnis netikras ego, kuo didesnis prisirišimas prie kūno ir susitapatinimas su juo, tuo didesnias kančias mes patiriame. Nes taip jau yra, kad šiame pasaulyje mūsų kūneliui nuolat kas nors nutinka - tai nusimušam pirštą, tai susergam kokia nemalonia liga, tai pritrūkstam pinigų gražiai jį aprengti, pamaitinti gardžiais patiekalais ar nugabenti savo kūną į egzotišką šalį atostogų. Ir kuo labiau prie kūno prisirišę, tuo didesnias kančias išgyvename, kai kūnui kas nors nutinka nemalonaus...

Kuo didesnis netikras ego, tuo labiau prisirišame prie žmonių, daiktų, vietų. Šiame pasaulyje nėra nieko pastovaus, nuolat ką nors randame ir nuolat ką nors pametame. Kuo didesnis prisirišimas prie materijos, tuo didesnias kančias patiriame ką nors praradę. O juk čia mums nieko nepriklauso! Viską, ką turime, turime tik laikinam naudojimui. Net nesvarbu ar tai daiktai, ar santykiai.

Siela - amžina. Mūsų žinioje ne 10 gyvenimų, o 8 milijonai 400 tūkstančių gyvenimų įvairiuose kūnuose, įvairiose planetose. Net šiame gyvenime tai, kas nutiko prieš 10 metų, šiandien atrodo nebe taip reikšminga, kaip tuomet, kai tai nutiko. O jei į visus šio gyvenimo įvykius pažvelgtume iš amžinybės perspektyvos? Viskas yra tik trumpa sekundė, ne daugiau... Ir turime mes savo žinioje tik šią akimirką, nes praeitis jau praėjo, o ateitis dar neatėjo. O kaip mes elgiamės? Tarsi tiksliai žinotume savo gyvenimą iki pat mirties. Bet iš tikrųjų nežinome, kas laukia mūsų po 5 minučių. Ir ne tik nežinome, kas laukia, bet mes net nežinome, kokios mintys ateis į mūsų nuosavą galvą. Tai kam gi tada kankintis nepavykus pirminiam gyvenimo planui? Kaip sakoma - žmogus suplanuoja, o Dievas koreguoja...

"Todėl aš sakau jums: per daug nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį? Įsižiūrėkite į padangių sparnuočius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos? O kas iš jūsų gali savo rūpesčiu bent per vieną sprindį prailginti sau gyvenimą?! Ir kam gi taip rūpinatės drabužiu?! Pažiūrėkite kaip auga lauko lelijos. Jos nesidarbuoja ir neverpia, bet sakau jums: nė Saliamonas pačioje savo dydybėje nebuvo taip pasipuošęs, kaip kiekviena iš jų. Jeigu Dievas taip aprengia laukų gėlę, kuri šiandien žydi, o ryt metama į krosnį, tai argi jis dar labiau nepasirūpins jumis, mažatikiai? Todėl nesisielokite ir neklausinėkite: "Ką valgysime?" arba "Ką gersime?", arba "Kuo vilkėsime?" Visų tų dalykų vaikosi pagonys. Jūsų dangiškasis Tevas juk žino, kad viso to jums reikia. Jūs pirmiau ieškokite Dievo Karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta. Taigi nesirūpinkite rytdiena, nes rytojus pats pasirūpins savimi. Kiekvienai dienai gana savo vargo."
Evangelija pagal Matą 6, 25

Ir tikrai - ar galim savo rūpesčiu prailginti gyvenimą nors per sprindį? Mūsų kūnas - sielos šventovė, tad rūpintis juo yra mūsų pareiga. Tačiau kad ir kaip sveikuoliškai maitintumės, kad ir kaip ekologiškai gyventume, visi turime gimti ir mirti nustatytu laiku. Pažiūrėkit, kaip seni, ligoti žmonės, meldžia mirties, kad ji ateitų jų išvaduoti. O ji ateina tada, kai ateina. Taip pat ir jauni žmonės žūva, nors atrodo dar galėtų gyventi ir gyventi.... Tad ar verta rūpintis ir patirti tokias kančias dėl to, kas nutinka mūsų laikinam sielos apvalkalui? 
Dievas žino, kad mums reikia ir pavalgyti, ir atsigerti, ir gražiai apsirengti, ir paatostogauti, ir turėti draugų, šeimą, namą, automobilį. Tad nesirūpinkime rytdiena, rytojus pas savimi pasirūpins. Visa, ką mums tereikia daryti, tai gyventi, laikantis taisyklių. Sakydama "gyventi", turiu omenyje ne tik veikti, bet ir kalbėti, mąstyti. 

Netikras ego, tai kaip grandinėmis parištas akmuo po kaklu. Kuo didesnis akmuo, tuo giliau mes grimstame į kančios vandenyną....